top of page

Een nieuwe start voor GITO

Bouwen met aandacht voor de omgeving

De GITO-site ondergaat een grondige opknapbeurt. Ontwikkelaar BPI Real Estate vormt de voormalige schoolsite tussen de Puttestraat en Brusselsesteenweg de komende jaren om tot een hoogwaardig, gemengd woonproject. Vlot en aangenaam door de werken. Dat willen we allemaal. Maar zonder enige overlast zal dat helaas niet lukken. Om de werken zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving, stelden de projectontwikkelaar, de gemeente Tervuren en de minderhinderadviseur een minderhinderplan op. Hier vind je de belangrijkste punten even op een rij.

OMGEVINGSHINDER

Een werf brengt natuurlijk wat overlast met zich mee: stof als het warm en droog is, modder op de weg als het regent of lawaai door de inzet van machines en materieel.

De werken worden zoveel mogelijk binnen de reguliere werkuren (7u – 17u) uitgevoerd.

De minderhinderadviseur volgt de werfsituatie op en kijkt toe of de juiste maatregelen worden getroffen.

 

Zijn er toch nog aspecten die volgens u aandacht vereisen of beter kunnen, dan zorgt de minderhinderadviseur voor een gepaste en snelle oplossing

SCHOOLOMGEVING

We houden rekening met de aanwezigheid van de scholen in de werfomgeving. Tijdens de start van de schooldag (van 8 tot 9 uur) en op het einde van de schooldag (van 15.30 tot 16.30 uur en 12 tot 13 uur op woensdag) zullen er geen zware transporten van en naar de werfzone rijden.

WERFVERKEER

Project GITO is een werf van grote omvang, die heel wat werftransporten met zich meebrengt. Om dit verkeer te structureren, werden de aan- en afvoerroutes vastgelegd in het minderhinderplan. Werfverkeer van en naar de projectzone loopt daarbij enkel via de Brusselsesteenweg en Tervurenlaan. De smalle Puttestraat blijft dus vrij van werfverkeer, net als het centrum van Tervuren. Op die manier ontstaat er een heldere, leesbare situatie voor elke weggebruiker. Verkeer op de Brusselsesteenweg houdt zich bovendien aan een snelheidslimiet van 30 km/u.

Verkeersplan werfverkeer
HELDERE COMMUNICATIE

We plannen en organiseren de werkzaamheden zo om de buurt zoveel mogelijk te sparen van overlast en hinder. Wanneer dat een keer niet kan, informeren we je tijdig en volledig. We houden je via deze website zo goed mogelijk op de hoogte van de planning en de te verwachten hinder. 

 

Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief om alle laatste info rechtstreeks in je mailbox te ontvangen. 

bottom of page